MEC egyesületi tagdíj

A MEC egyesületi tagdíjáról
KEDVES TAGTÁRSAK!
A MEC-klubtagságnak, mint minden más, közös erőfeszítéssel fenntartott klub és egyesület tagságának is, alapvető pénzügyi és erkölcsi követelménye az önkéntesen vállalt tagdíj pontos, késedelem nélküli fizetése. Tudjátok jól: a tagdíj nem közvetlenül a szolgáltatásokért fizetendő ellenérték, hanem Klubunk gazdasági működtetésének ez az egyetlen biztosan tervezhető, alapvető és nélkülözhetetlen feltétele. Ki kell mondanunk: többen vannak köztünk, akik ugyan a közösből a részüket kiveszik, ám a tagdíj befizetésével alaposan elmaradtak, ami a mostani, nem könnyű időkben komolyan nehezíti, összességében pedig kockáztatja a működésünket. A felhalmozott tagdíjtartozások és az állami szigorítások közvetlen és közvetett hatásai miatt rákényszerülünk, hogy e levéllel forduljunk Hozzátok:
A következő évben, a nehézségek ellenére, nem tervezzük a jelenlegi (felnőtteknek 5000 Ft/hó) tagdíj emelését.
Kérjük: mindenki rendezze tartozását legkésőbb 2006. december 31-ig! 2007. 01. 01-től mindazok, akiknek 1 hónapnál több a tartozásuk, csak napijegy megfizetése mellett vehetik igénybe a Klub sportszolgáltatásait, használhatják eszközeit - mint bárki más idegen.
Ez természetesen nem érinti a tagdíjfizetési kötelezettséget, a tartozást tehát ettől függetlenül rendezni kell! Ha az elmarad, az végső esetben, a közösen elfogadott Alapszabályunk értelmében, a klubtagsági viszonyt is érinti!
Pártoló tagjaink a tagdíjukat ugyancsak nem sportszolgáltatásért fizetik, hanem a Klub erkölcsi-anyagi támogatásaként. Emellett azonban, a pártolói tagdíj befizetését követően, kedvezményes, jelenleg 500 Ft / alkalom díj ellenében használhatják a létesítményt, illetve részt vehetnek a klub edzésein!
A MEC Elnöksége

Közösségi média