MEC PÉNZÜGYEK

Műegyetemi Evezős Club
1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Bejegyzés: Pk. 61050/1989
Adószám: 19013512-2-43 


KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
A 2014. évre
Tartalma: Közhasznú egyszerűsített beszámoló: mérleg eredménylevezetés
Közhasznúsági jelentés 
Készült: 2015. május 16.
Közhasznúsági jelentés
1. Általános ismertető a szervezetről, tevékenységéről
Az egyesület 1989. december 21-én alakult, mint az 1910-ben megalakult Műegyetemi Evezős Club utódszervezete, a Fővárosi Bíróság 1990. január 24-én jegyezte be Pk. 61050 számon. 1998. január 1. óta közhasznú társadalmi szervezet. Fő működési területe a sport és a környezetvédelem.
A klub vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységének eredménye az elmúlt év 185 eFt nyeresége után ismét 3.110 eFt nyereség. Az eredmény alakulására a támogatások növekedése volt kedvező hatással.
A szervezet kötelezettségeit határidőre teljesíti, lejárt köztartozása, vagy egyéb lejárt tartozása nincs.
A klubnak 1 alkalmazottja van sportszervező munkakörben. Mellette 1 fő megbízási szerződéssel edzőként tevékenykedik, akiket további önkéntes segítők és alkalmi munkavállalók segítenek.
2. Az egyesületi vagyon felhasználása
Tárgyi eszközök nyitó értéke tárgyév január 1-én:                11.752 ezer Ft
Beszerzések:                                                                                279 ezer Ft
Elszámolt értékcsökkenés:                                                         -995 ezer Ft
Tárgyi eszközök záró állománya tárgyév december 31-én:    11.036 ezer Ft
A tárgyi eszközök teljes egészében az egyesület cél szerinti tevékenységét szolgálják.
Az egyesület eszközei között továbbá 419 ezer Ft rövid lejáratú követelés (telekeladásból és vevők) és 1.831 ezer Ft pénzeszköz szerepel.
Aktív időbeli elhatárolások nem történtek.
A saját tőke értéke a tárgyi eredménnyel növekedett. A részletezést a mérleg tartalmazza.
Kötelezettségek összetétele:
Tagi kölcsön                                                                                   1.000 eFt
Szállítói tartozás                                                                                  19 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                     0 eFt
Passzív időbeli elhatárolás nem történt.
3. Cél szerinti juttatások:
Az egyesület nem nyújtott támogatásokat.       
4.Központi költségvetési szervek, önkormányzatok támogatása
A Tiszta Formák Alapítványtól 123 ezer Ft támogatásban részesült a klub, amelyet szerződés szerint (evezőlapát vásárlásra) felhasznált és elszámolt vele.
Szja 1 %-os felajánlásokból a 2014. évben 457 ezer Ft-ot utalt az Adóhivatal a MEC számlájára. Ennek felhasználása folyamatos.
Helyi önkormányzatoktól 100 ezer Ft támogatásban részesült az egyesület. A lezárult időszakok támogatásáról az elszámolás elfogadásra került.

A Magyar Olimpiai bizottságtól 60 ezer Ft működési támogatás folyt be. Ennek elszámolása megtörtént.
A Magyar Evezős Szövetség 760 ezer Ft műhely-, és egyéb támogatást nyújtott, melyek elszámolása megtörtént.
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
Norman Károly László          
elnök 
Záradék:
Ezen közhasznúsági jelentést a Műegyetemi Evezős Club közgyűlése 2015. május 16-án elfogadta.

Közösségi média